ติดต่อเรา

สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

129 ถนน หลวง แขวง บ้านบาตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทร: 02 221 0846
อีเมล์: su_export@ocsf.or.th