ระบบจดทะเบียนผู้ยื่นขอหนังสืออนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

ลงทะเบียนผู้ยื่นขอหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทราย (e-Registration)

  • ข้อตกลง
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • เอกสารแนบ
  • เสร็จสิ้น
รหัส โรงงาน
S01บ.น้ำตาลสุรินทร์ จก.
S02บ.น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จก.
S03บ.อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จก.
S04บ.น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จก.
S05บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จก.
S06บ.น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จก.
S07บ.น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จก.
S08บมจ.เกษตรไทยอินเตอร์ฯ (รวมผล)
S09บ.น้ำตาลสิงห์บุรี จก.
S10บ.อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จก.
รหัส ประเภท กน.
KN1กน.1
KN3กน.3
KN5กน.5
KN51กน.51
KN52กน.52
KN53กน.53
เอกสารแนบ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
เฉพาะไฟล์ .pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน: 10 MB.


เรียบร้อย !
คุณสมัครสำเร็จแล้ว